r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Jan Mayen

  • Nyrestaurert badstue fra 1943 på Jan Mayen

    I 2014 ble badstuen som ble bygget av garnisonen på øya i 1943 restaurert. Foto: Susan Barr / Riksantikvaren

  • Camp Margareth

    Camp Margareth, en liten fangsthytte som ble restaurert av Riksantikvaren i 2007. Foto: Susan Barr / Riksantikvaren

  • Jan Mayen

    En liten laftet fangsthytte på Jan Mayen som ble restaurert med midler fra Riksantikvaren i 2004. Foto: Yngvar Wennevold

Jan Mayen er Norges utpost i vest, som en isolert øy i Norskehavet mellom fastlands-Norge, Island, Grønland og Svalbard. Øya er vulkansk og er dominert i nordenden av det koniske fjellet Beerenberg på 2277 meter. Jan Mayen har et areal på 377 km². Øyas kulturminner er ikke tallrike, men er desto viktigere å bevare.

De første menneskelige sporene på Jan Mayen er fra nederlandsk hvalfangst på 1600-tallet. Deretter finnes det rester fra en østerriksk-ungarsk forskningsstasjon fra 1882-83, fra norsk overvintringsfangst på 1900-tallet og fra den meteorologiske aktiviteten som startet i 1921. På Jan Mayen finnes det også kulturminner fra andre verdenskrig. De nyeste kulturminnene er fra etableringen av Loran-stasjonen i 1958-59. Loran C-anlegget ble stengt for godt 31. desember 2015, da andre navigasjonssystemer nå har overtatt.

Ishavsøya Jan Mayen er fullt og helt en del av Norge og fylkesmannen i Nordland er miljøvernmyndighet. Riksantikvaren er rådgivende myndighet i saker som gjelder kulturminner.

Stasjonssjefen på Jan Mayen er stedlig myndighet. Øya er bemannet av en stab som arbeider på 6-måneders kontrakter i forbindelse med drift av hovedstasjonen og den tilliggende meteorologiske stasjonen. Det finnes ikke fasiliteter for vanlige besøkende.

Kulturminneforvaltningen på Jan Mayen utøves i henhold til Forskrift om fredning av Jan Mayen naturreservat fra 2010 (Lovdata).

Relevant litteratur

Susan Barr (2016). Jan Mayens kulturminner 1980-2016. Rapport

 

Susan Barr (2014). «Nederlandsk minnestein på Jan Mayen 1930/2014». I: Polarboken 2013-2014. Oslo: Norsk Polarklubb, 2014

 

Susan Barr (2010). «Gamle fangsthytter på Jan Mayen får nytt liv». I: Polarboken 2009-2010, s. 47-58. Oslo: Norsk Polarklubb, 2010 

 

Susan Barr (2003). Jan Mayen: Norges utpost i vest. Øyas historie gjennom 1500 år