r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Verdensarv

UNESCO oppfordrer alle land til å fremme vern av kultur- og naturarv av lokal eller nasjonal betydning.

Geirangerfjorden er en del av Vestnorsk fjordlandskap, som er ett av de norske stedene som står på UNESCOs verdensarvliste. Foto: Ludovic Péron (CC BY-SA), via Wikimedia Commons

UNESCOs konvensjon for vern av verdens kultur- og naturarv ble vedtatt i 1972. Konvensjonens fremste mål er å identifisere kultur- og naturarv av universell betydning.

Norge ratifiserte verdensarvkonvensjonen 12. mai 1977. Bryggen i Bergen og Urnes stavkirke ble skrevet inn på verdensarvlisten allerede i 1979.

Norsk verdensarv

Norge har i dag åtte inskripsjoner på UNESCOs liste over verdens kulturarv (World Heritage List):

Tentativ liste

I følge verdensarvkonvensjonen skal hvert land utarbeide en liste med forslag over steder som man kan tenke seg å nominerer. Denne listen kalles tentativ liste. 

Oppfølging av Norges verdensarv

Klima- og miljødepartementet er øverste ansvarlige myndighet for oppfølgingen av verdensarven i Norge. Riksantikvaren og Miljødirektoratet har det faglige ansvaret for å følge opp verdensarvkonvensjonen. Riksantikvaren koordinerer samarbeidet mellom direktoratene.  

UNESCOs verdensarvkomité

Verdensarvkomiteen vedtar hvilke nye områder som skal føres opp på verdensarvlisten og har ansvaret for å følge opp arbeidet med konvensjonen.