r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Forsikring av fredete bygninger

Riksantikvaren har lenge vært bekymret for at eiere av fredete bygninger ikke får forsikret eller fullverdiforsikret bygningene sine, og har oppfordret forsikringsbransjen til å gi eiere av fredete bygninger bedre forsikringsvilkår.

Hovedbygningen på Damsgård ved Bergen ble påkjørt og skadet av en bil.
Foto: Kjersti Marie Ellewsen, Riksantikvaren

"Særlige brannobjekt"

Det er viktig at eiere av fredete bygninger forsikrer sine bygninger og får gode forsikringsvilkår. I følge brannloven er fredete bygninger betegnet som «særlige brannobjekt».    

Kulturminneforvaltningen dekker pålagte merkostnader

Mange forsikringsselskap mener at fredning kan medføre større utbetaling til delskade knyttet til antikvariske merutgifter.

Riksantikvaren har derfor bestemt at kulturminneforvaltningen (fylkeskommunene/Sametinget) tar alle merkostnader ved et eventuelt pålegg fra kulturminnemyndighetene om antikvarisk istandsetting i forbindelse med brann eller andre skader på bygningene.

Dermed skulle det ikke være noen grunn til ikke å gi eiere av fredete bygg samme forsikringsvilkår som andre huseiere.