r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Norges eldste lokalruteskip, M/S Riskafjord er fredet

Lokalrutebåten M/S Riskafjord II, Stavanger. Foto: Eivind Lande

Skriv

Riksantikvaren har fredet M/S «Riskafjord II», som fyller 150 år i 2014.

─ M/S «Riskafjord II» er landets eldste bevarte rutefartøy i saltvann. Fredningen sikrer at skipet blir tatt vare på framover, til glede også for framtidige generasjoner, sier riksantikvar Jørn Holme.

M/S «Riskafjord II» ble bygget så tidlig som i 1864 i Sverige og ble kjøpt til Halden i 1884. Der ble den blant annet satt inn i ruter til Sverige, og under urolighetene ved unionsoppløsningen i 1905 rapporterte skipets kaptein om de svenske flåteforflytningene. I 1927 ble skipet solgt til Rogaland og fikk navnet «Riskafjord II». I 1952 ble dampmaskinen byttet ut med en dieselmotor og skipet gjennomgripende ombygd med sjøbussene som forbilde.

«Riskafjord II» gikk i rute like frem til 1996 og har gjennom flere generasjoner vært et kjent syn på Stavanger havn. Skipet ble deretter tatt vare på som veteranskip av sitt eget rederi. Skipet er i bra stand og er godt dokumentert gjennom foto og tegninger.

Fredning av fartøy

Riksantikvaren kartlegger de sentrale skipstypene for å kunne frede utvalgte fartøy. I perioden 2011-2013 har vi kartlagt passasjerskip. Kategorien omfatter alt fra små havneferjer via mindre båter i melkeruter til havgående skip. Fra før har Riksantikvaren fredet fire passasjerskip: Innlandsskipet D/S «Skibladner» (1856) ble fredet i 2006, hurtigruteskipet M/S «Nordstjernen» (1956) ble fredet i 2012 og sjøbussen M/S «Vestgar» og passasjerdamperen M/S «Rogaland» ble fredet i 2014. Fredningen skal ikke være til hinder for videre drift av fartøyene.

Les mer om Riksantikvarens arbeid med fartøyvern her