r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

2016

Fredninger i 2016:

 • Fra Helgøya

  Ny-Hellesund

  Ny-Hellesund er en av de største og best bevarte uthavnene langs Sørlandskysten.  Kulturmiljøet gjenspeiler virksomheten i uthavnene fra 1600-1880...
 • Christinedal 3

  Christinedal

  Villaen Christinedal er uløselig knyttet til Høyenhall fabrikker og tidligere fabrikkeier, kunsthistoriker og riksantikvar Harry Fett.HistorikkChr...
 • Krutthuset Fossum

  Krutthuset på Fossum jernverk

  Fossum jernverk i Skien er trolig det eldste jernverket i Norge. Krutthuset som tilhørte jernverket, er den eneste bevarte bygningen knyttet til s...
 • Shell-stasjonen i Mosjøen. Foto: Nordland fylkeskommune

  Den gamle Shellstasjonen i Mosjøen

  Bensinstasjonene er tidsvitner om bilens inntog i vår samferdselshistorie. Den gamle Shellstasjonen i Mosjøen er en arkitektonisk perle som ble by...
 • Gamle Vossebanen trase

  Gamle Vossebanen

  Veteranjernbanen Gamle Vossebanen hadde ei sentral rolle i samferdsla på Vestlandet. Ho vitnar om den teknologiske utviklinga innan jernbanen gjen...
 • Solobservatoriet Harestua

  Solobservatoriet på Harestua

  Som det eneste solobservatoriet i Norge, er anlegget på Harestua et viktig teknisk/vitenskapelig kulturminne.Hvorfor et nytt solobservatorium?Utov...
 • Bodø jernbanestasjon

  Bodø jernbanestasjon

  Bodø er Nordlandsbanens nordlige endestasjon, 728,75 km fra Trondheim Sentralstasjon. Stasjonen er et ruvende symbol på 1960-tallets utvikling av...
 • Gamle Norges Bank

  Bankplassen 4 i Oslo

  I 1990 overtok Museet for samtidskunst den markante bygningen på Bankplassen 4 i Oslo. Den hadde da vært hovedkontor for Norges Bank i 80 år.Bygni...
 • Blücher

  Blücher

  Blücher var en tysk krysser som deltok i invasjonen av Norge 9. april 1940. Senkningen av skipet det første, dramatiske døgnet av 2. verdenskrig f...
 • Rudsæter

  Rudsæter

  Rudsæter ligger øst for Harestuvannet i Lunner kommune i Oppland. Hytta spilte en viktig rolle i motstandskampen under 2. verdenskrig.Bygningshist...
 • Domkirkeplassen 3 i Stavanger

  Domkirkeplassen 3 i Stavanger

  Tidligere Norges Bank i Stavanger er et av 1960-tallsarkitekturens høydepunkter i Norge. Den fremtrer som et modernistisk, renessansepalass i glas...

Landsverneplan for Kystverket