r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

2018

 • Ormsund leir

  Ormsund leir

  Ormsund leir er den eneste intakte leiren av de 58 leirene som ble oppført i Oslo under 2. verdenskrig av og for den tyske okkupasjonsmakten. Dett...
 • Prøysenstua

  Husmannsplassen Prøysen

  Barndomshjemmet til den folkekjære dikteren Alf Prøysen på Rudshøgda i Ringsaker er en godt bevart husmannsplass fra begynnelsen av 1900-tallet. P...
 • Kong Oscars gate 70

  Kong Oscars gate 70 i Bergen

  Det vesle, særprega hjørnebygget i jugendstil er karakteristisk både for samtida og arkitekt og kunstnar Einar Oscar Schou. Bygget er og eit døme...
 • Den tidlegare tobakksbutikken Reimers & Søns eftf.

  Den tidlegare tobakksbutikken til Reimers & Søns eftf.

  Det var ein gong ein liten tobakksbutikk i Bergen med eit sjeldant og fint interiør. Butikklokalet ligg på gateplan i kjøpesenteret Galleriet i Be...
 • Romanivillaen

  Romanivillaen i Tysvær i Rogaland

  Villaen på gården Øverland på Nedstrand i Tysvær er et verdifullt kulturminne som forteller om romanifolkets historie i Norge. Fordi det er få bev...
 • Haraldsgata 37

  Haraldsgata 37 i Haugesund

  Haraldsgata 37, "Knutsenhuset" er et kulturminne som har nasjonal verdi, både på grunn av villaeiendommens egenverdi, og på grunn av den høye pers...
 • Gjøsegården

  Gjøsegården ved Kongsvinger

  Gjøsegården, kalt «Slottet» ved Vingersjøen, var ett av Norges første sanatorier for behandling av tuberkuløse. Av bygninger og anlegg innenfor he...
 • Gården Øya

  Gården Øya i Dalane i Rogaland

  Gården Øya har aldri vært drevet ved hjelp av moderne redskaper. Den har intakt tunstruktur med sjeldne bygninger typiske for området, som det i d...
 • Øvre Strandgate 60

  Øvre Standgate 60 i Stavanger

  Øvre Strandgate 60 er et typisk bolighus fra 1860-tallets Stavanger. Bolighuset er en del av trehusbebyggelsen i «Gamle Stavanger», og er sannsynl...
 • Verkstadbygget med det samanhengande bolig- og administrasjonshuset

  Mellemværftet

  Kystbyen Kristiansund på Nordmøre hadde på 1700- og tidleg på 1800- talet to skipsverft. Eit tredje verft vart bygt mellom desse to i 1856, og fek...
 • Store Råholmen

  Steinbruddet på Store Råholmen

  Steinhugging er en svært viktig del av Østfolds industri- og kulturhistorie, og steinbruddet på Store Råholmen er knyttet til verdenshistorien gje...
 • Villa Solheim

  Villa Solheim

  Villa Solheim ligger i Lunner på Hadeland og ble oppført som privat landsted på begynnelsen av 1900-tallet, bygget i jugendstil som var  datidens...
 • Huseby

  Huseby kongsgård

  Storgården Huseby ved Farsund på Lista har et rikt historisk kildemateriale som forteller gårdens lange historie. Gården har vært et lokalt og nas...
 • Ambassaden-fasade_teaser

  Den tidligere amerikanske ambassaden i Oslo

  Den amerikanske ambassades bygning skal være et hus i «kjole og hvitt», den skal være kledd slik man vil opptre om man skal representere sitt land...
 • Lallakroken_teaser

  Lallakroken 6, kunstnerhjemmet til Lalla og Carsten Carlsen

  «Hele Norges Lalla», dronningen på hovedstadens revyscener og hennes mann, komponist og kapellmester Carstens hjem «Villa Gro-Gro» på Briskeby i O...
 • Holmen Yachtværft

  A/S Holmen Yachtværft

  A/S Holmen Yachtværft ligger i Nesbukta på Nesbru i Asker kommune. Verftet er et av Norges best bevarte trebåtverft, og kan i år feire sitt 100-år...
 • Finnegården på Røros i vakkert vintervær. Foto: Ingrid Melgård, Riksantikvaren

  Finnegården på Røros med vognbod og landstedet Litjtrøa

  Finnegården på Røros, opprinnelig fra 1700-tallet med landstedet/ seteren Litjtrøa, er sjeldne og godt bevarte eksempler på bygninger etter «stori...
 • Hindal gård i Stavanger kommune. Foto: Per David Martinsen, Riksantikvaren

  Hindal gård

  Hindal gård ved Gandsfjorden er et lystgårdsanlegg med en romantisk landskapspark. Få tilsvarende anlegg fra 1700-tallet med intakt park og gårdsm...
 • Vest-Nor hovedhus

  Vest-Nor gård

  Gården Vest-Nor ligger nord for Kongsvinger, ikke langt fra tettstedet Brandval. I området finnes gårder med en omfattende historie som forteller...
 • Kirsten Sands hus

  Kirsten Sands hus i Mellomveien 130

  Mellomveien 130 i Tromsø er et godt bevart 1950-talls hus der pionerarkitekten Kirsten Sands ideer for planløsning og detaljering tilpasset husmor...