r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Levende steder. Hvordan legge til rette for et godt liv i bygd og by?

Dato: 6. november 2018 09:00 - 7. november 2018 16:00
Sted: Lillehammer kino og Lillehammer kunstmuseum

Den nasjonale konferansen Levende steder omhandler temaet: Hvordan former vi våre steder for å møte fremtidens behov?

  • Kvalitet – Hvordan utvikle og fortette mindre byer og tettsteder på en god måte?
  • Bomiljø – Hvordan sikre attraktive boligområder og liv i og mellom husene?
  • Kulturmiljø – Hvilken betydning har kulturminner og kulturmiljø for å utvikle levende steder og styrke næringsvirksomhet?
  • Stedstilpasning – Hvordan kan estetikk være en premiss i utformingen av omgivelsene våre?
  • Miljøvennlig transport– Hvordan tilrettelegge for gode transportløsninger?

Sted og tid:

Lillehammer kino og Lillehammer kunstmuseum, tirsdag 6. og onsdag 7. november 2018.

Se foreløpig program og informasjon om påmelding i vedlegget under.