r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Utviklingsnett: Hvordan bygge og bevare?

Dato: 8. november 2018 10:00 - 8. november 2018 16:00
Sted: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum, Sverresborg Alle 13, Trondheim
Boligen i Kristiansund. Foto: Line Bårdseng, Riksantikvaren

Hvordan bygge og bevare? Byggesaksbehandling i kommunene

Det renner inn med byggesøknader til kommunene - det er snakk om nybygg, ombygging og riving av verneverdige bygg og kulturmiljøer. Dette kan oppleves som en stor utfordring for både eiere, kommuner og utbyggere.

Hvordan bygger og bevarer vi på en god måte? Hva er signalene fra kulturminnemyndighetene, hva sier lovverket, hvordan gjør kommunen det, hvor finnes kompetansen og er det penger noen plass? Dette Utviklingsnettet setter fokus på nettopp disse utfordringene og satser på å gi noen svar!

Utviklingsnett med samme tema har tidligere blitt holdt i Sandvika og i Stavanger, og på grunn av stor interesse blir det nå en ny mulighet i Trondheim.

Lenke til påmelding

Påmeldingsfrist: 5. november 2018