r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Om oss

Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og faglig rådgiver for Klima- og miljødepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken.

Klikk her for å åpne i google maps

Riksantikvaren har også ansvar for at den statlige kulturminnepolitikken blir gjennomført, og har et overordnet faglig ansvar overfor kommunene, fylkeskommunene, Sametinget, Sysselmannen på Svalbard og forvaltningsmuseene på kulturminnefeltet. 

Les om Riksantikvarens strategi her.

Kontaktinformasjon til Riksantikvaren

Åpningstider hos Riksantikvaren:
08.00 – 15.45 (vintertid)
08.00 – 15.00 (sommertid)

Besøksadresse
Dronningens gate 13, 0152 Oslo (Google maps)
Postadresse
Riksantikvaren, Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo

Sentralbord: +47 22 94 04 00
Biblioteket: +47 22 94 05 40
Arkivet : +47 92 20 53 54
Telefaks: +47 22 94 04 04
Pressevakt: +47 404 65 153

E-post: postmottak@ra.no      

Organisasjonsnummer:
NO 974 760 819