r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Om oss

Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og faglig rådgiver for Klima- og miljødepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken.

Riksantikvaren holder til i Dronningens gate 13 i Oslo. Foto: Truls Grøndahl Madssen, Riksantikvaren

Riksantikvaren har også ansvar for at den statlige kulturminnepolitikken blir gjennomført, og har et overordnet faglig ansvar overfor kommunene, fylkeskommunene, Sametinget, Sysselmannen på Svalbard og forvaltningsmuseene på kulturminnefeltet. 

Les om Riksantikvarens strategi her.

Kontaktinformasjon til Riksantikvaren

Besøksadresse:
Dronningens gate 13, Oslo 
                       
Postadresse:
Postboks 8196 Dep.
N-0034 Oslo

Telefon: 
(+47) 22 94 04 00               

 
Pressevakt:
(+47) 40 46 51 53

E-post: postmottak@ra.no      

Organisasjonsnummer:
NO 974 760 819