r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Dronningens gate 13, 0152 Oslo
Postadresse: Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo

Organisasjonsnummer: NO 974 760 819

Telefon: (+47) 22 94 04 00 
Telefaks: (+47) 22 94 04 04
Pressevakt: 404 65 153                          

E-post til Riksantikvaren 

E-post-henvendelser til Riksantikvaren skal normalt sendes til postmottak@ra.no, og du vil få en kvittering når vi har mottatt meldingen. Dersom du ikke får en kvittering må du ta kontakt på telefon slik at vi kan sjekke om meldingen er stoppet eller ikke kommet fram på andre måter.

Spam og skadelig programvare

Vi opplever for tiden at mange e-poster som sendes til oss er såkalt «spam» av ulike typer. Dette gjør at vi stadig vekk må justere filteret som skal fange opp slike meldinger og hindre dem i å gjøre skade. Dette gjør dessverre at en del meldinger som ikke er «spam» kan bli stoppet.

Unngå vedlegg av typen .doc og .xls

For tiden blir alle meldinger med vedlegg i formatene .doc og .xls (gamle Word- og Excel-filer) fjernet fra meldingene, slik at meldingen kommer fram til oss uten slike vedlegg. Årsaken til dette er at det er meldinger i omløp med skadelig programvare skjult i slike filer. Vi ber derfor om at du unngår å bruke slike vedlegg og i stedet benytter .xlsx og .docx som er de nye Word- og Excel-formatene. Vi vil uansett ta kontakt med avsender i disse tilfellene og be om at vedleggene sendes på nytt i andre filformater.

Be om lesekvittering

Dersom du skal kommunisere direkte med saksbehandlere hos Riksantikvaren så anbefaler vi at du ber om lesebekreftelse på de meldingene du sender direkte til ansatte hos oss. Ta kontakt dersom du ikke får lesebekreftelse eller svar fra oss.

Behandling av e-post

Det er viktig at alle henvendelser inneholder fullt navn, adresse og postnummer/sted, selv om man ønsker svar på e-post. Dette for å redusere risikoen for feilsending av svar.                          

Riksantikvaren behandler e-post på linje med annen post, men vi vil i tråd med e-Forvaltningsforskriften § 6 sende en kvittering når e-post sendt til postmottak@ra.no er mottatt, med informasjon om hvilket referansenummer saken eventuelt har fått.

NB! E-post er per definisjon ikke en sikker nok forsendelseskanal. Derfor er det viktig å ikke sende e-post med fortrolig innhold eller som normalt skal være unntatt offentlighet. Se også www.nettvett.no.

Andre e-postadresser:

Bibliotek: bibliotek@ra.no
Arkiv: postmottak@ra.no
Fotoarkiv: bildearkiv@ra.no  
Askeladden: askeladden.hjelp@ra.noaskeladden.forslag@ra.no