r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Distriktskontorene

Skriv

Riksantikvarens distriktskontorer har ansvar for saksbehandling knyttet til kulturminner fra middelalderen. Dette omfatter: byer, bygrunn og arkeologi. Dessuten kirker, kirkelige anlegg, kirkegårder, klostre og borger fra samme periode. 

For henvendelser til distriktskontorene, vennligst kontakt Riksantikvarens sentralbord på telefon 22 94 04 00 eller bruk e-postadressen postmottak@ra.no.

Riksantikvaren distriktskontor øst
(for fylkene Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland, Oslo)
Postadresse: Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo
Besøksadresse: Dronningens gate 13, 0152 Oslo
Telefon: 22 94 04 00 - Telefaks: 22 94 04 04
E-post: postmottak@ra.no                     

Riksantikvaren distriktskontor syd
(for fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder)
Postadresse: Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo
Besøksadresse: Farmannsveien 30, 3111 Tønsberg
Telefon: 22 94 04 00 - Telefaks: 22 94 04 04
E-post: postmottak@ra.no 

Riksantikvaren distriktskontor vest
(for fylkene Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane, og Sunnmøre)
Postadresse: Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo
Besøksadresse: Bryggens museum, Dreggsallmenningen 3, 5812 Bergen
Telefon: 22 94 04 00 - Telefaks: 22 94 04 04
E-post: postmottak@ra.no

Riksantikvaren distriktskontor nord
(for Romsdal, Nordmøre, og fylkene Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark)
Postadresse: Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo
Besøksadresse: Kjøpmannsgata 1B, 7013 Trondheim
Telefon: 22 94 04 00 - Telefaks: 22 94 04 04
E-post: postmottak@ra.no