r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Kulturminneforvaltningen i fylkeskommunene

Skriv

Kontaktinformasjon:

Østfold fylkeskommune (Oscar Pedersensvei 39)
Regionalavdelingen, Kulturminneseksjonen, Postboks 220, 1702 Sarpsborg.
Telefon: 691 17 000, Østfold fylkeskommune

Akershus fylkeskommune (Schweigaardsgate 4)
Avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse, seksjon for kulturminnevern,
0185 Oslo.
Telefon: 220 55 000, Akershus fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune (Parkgata 64)
Avdeling for samferdsel, kulturminner og plan, kulturvernseksjonen
Postboks 4404, Bedriftssenteret, 2325 Hamar
Telefon: 625 44 430, Hedmark fylkeskommune

Oppland fylkeskommune (Kirkegata 76)
Fagenheten for kulturarv, Postboks 988, 2626 Lillehammer.
Telefon: 612 89 000, Oppland fylkeskommune 

Buskerud fylkeskommune (Hauges gate 89)
Utviklingsavdelingen, team kulturminnevern, Postboks 3563, 3007 Drammen.
Telefon: 328 08 500, Buskerud fylkeskommune

Vestfold fylkeskommun (Svend Foynsgate 9)
Kultur, idrett og friluftslivseksjonen, Postboks 2163, 3103 Tønsberg
Telefon: 333 44 000, Vestfold fylkeskommune

Telemark fylkeskommune (Fylkesbakken 10)
Avdeling for regional utvikling, Team kulturminnevern,  Postboks 2844,
3702 Skien.
Telefon: 359 170 00, Telemark fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune (Ragnvald Blakstadsvei 1)
Regianalavdelingen, Kulturminneseksjonen, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal.
Telefon: 370 17 300, Aust-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune (Tordenskjoldsgate 65)
Regionalavdelingen, Postboks 517 Lund, 4605 Kristiansand
Telefon: 380 74 500, Vest-Agder fylkeskommune 

Rogaland fylkeskommune (Arkitekt Eckhoffsgate 1)
Kulturavdelingen, Postboks 130, 4001 Stavanger.
Telefon: 515 16 600, Rogaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune (Agnes Mowinckels gate 5)
Kultur- og idrettsavdelinga, Postboks 7900, 5020 Bergen.
Telefon: 552 39 000, Hordaland fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune (Askedalen 2)
Avdeling for Kultur, 6863 Leikanger.
Telefon: 576 38 800, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune (Julsundvegen 9)
Kulturavdelinga, Fylkeshuset, 6404 Molde.
Telefon: 712 58 833, Møre og Romsdal fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune (Seilmakergata 2)
Avdeling for kultur og regional utvikling, Fylkets Hus, 7735 Steinkjer.
Telefon: 741 74 000, Trøndelag fylkeskommune

Nordland fylkeskommune (Prinsens gate 100)
Kultur- og miljøenheten, Kulturminner i Nordland, Fylkeshuset, 8048 Bodø.
Telefon: 756 50 000, Nordland fylkeskommune

Troms fylkeskommune (Strandvegen 13)
Kulturetaten, Postboks 6600, 9296 Tromsø.
Telefon: 777 88 000, Troms fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune (Henry Karlsens plass 1)
Kulturavdelingen, Fylkeshuset, Postboks 701, 9815 Vadsø.
Telefon: 789 63 000, Finnmark fylkeskommune