r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Avdeling for kunnskapsutvikling

Skriv

Avdelingsdirektør: Jostein Løvdal

Arkivseksjonen

Seksjonen har ansvar for forvaltning, tilrettelegging og formidling av Riksantikvarens analoge og digitale arkiver. Riksantikvarens arkivsamlinger består av blant annet saksdokumentasjon, tegninger og bilder fra kulturminnevernets pionertid og frem til i dag.

Arkivseksjonen har også ansvar for Kulturminnebilder og for Riksantikvarens offentlige journal. 

Seksjonssjef: Marit Hellum

Bibliotek- og nettseksjonen

Seksjonen utfører bibliotektjenester for Riksantikvaren, NIKU og for den øvrige kulturminneforvaltningen. Biblioteket er åpent for allmennheten etter avtale.

Seksjonen har også ansvar for Riksantikvarens interne og eksterne nettsider, Kulturminnesøk, svartjeneste og for produksjon av publikasjoner.

Fungerende seksjonssjef: Karen Thommesen

Internasjonal seksjon

Seksjonen har ansvar for Riksantikvarens samarbeid med internasjonale organisasjoner og nettverk, oppfølging av internasjonale konvensjoner, og for Riksantikvarens to-stats samarbeid med organisasjoner i andre land.

Seksjonen arbeider med verdensarv nasjonalt, og er med i arbeidet til den norske delegasjonen til UNESCOs Verdensarvkomité fram til 2021. På oppdrag fra Utenriksdepartementet koordinerer seksjonen Norges arbeid med EØS-midlene til kulturarv.

Seksjonssjef: Hilde Løveid Varvin

Konserveringsseksjonen

Seksjonen har ansvar for konservering, vedlikehold og sikring av kulturminner og kulturmiljøer. Dessuten rådgivning, informasjon og kompetanseoppbygging for fylkeskommunene og andre myndigheter, håndverkere og eiere av freda bygninger.

Seksjonen har ansvar for bevaringsprogrammene for stavkirker og ruiner.

Seksjonssjef: Harald Ibenholt