r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Digitale gratisressurser

Her finner du en oversikt over gratis elektroniske ressurser som er spesielt relevante for kulturminneforvaltningen.  

 Fulltekstdokumenter og faktadatabaser
Elektroniske gratistidsskrifter
 Referansedatabaser, biblioteksbaser og søketjenester (ikke fulltekst)

Fulltekstdokumenter og faktadatabaser

›  Riksantikvarens vitenarkiv- Alle Riksantikvarens digitale publikasjoner i tillegg til oppdragsrapporter fra eksterne leverandører, og noen få eldre plansjeverk                    
› Riksantikvarens informasjon om kulturminner - Informasjonsblader om praktisk vern og vedlikehold av bygninger og gjenstander, og råd til eiere og brukere av kulturminner.                                                 

› Kulturminnefondets fagstoffsider - Inneholder blant annet informasjonsark om istandsetting av bygninger/bygningsdeler på gårdsbruk.                      

› Kirkesøk - Nettsted fra KA (Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon) med faktaopplysninger om alle norske kirker.    

› Norges kirker -  NIKUs nettsider med omfattende beskrivelse av norske kirker. Dekker følgende fylker: Akershus, Buskerud, Oppland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Østfold. Baserer seg på bokverket Norges kirker, men inneholder mer enn dette.               

› Riksantikvarieämbetets publikasjoner - Inneholder blant annet Riksantikvarieämbetets serie med enkle rådgivningsblad om bevaring av kulturminner.                              

› Historic England - Veiledninger fra engelsk kulturminneforvaltning 

› Historic Environment Scotland - Veiledninger for istandsetting og vedlikehold av bygninger, bygningsdeler, skulpturer, steinmurer m.m.                          

› CCI Notes - Informasjonsark fra Canadian Conservation Institute (CCI) om konservering, restaurering og behandling av kulturhistoriske gjenstander.                          

› ICCROM - Alle digitale utgivelser fra ICCROM, blant annet ICCROM Conservation Series.                          

› UNESCO World Heritage - Publikasjoner fra World Heritage Centre, tilgjengelig digitalt.                          

› ICOMOS Open Archive - Vitenarkiv med digitale publikasjoner om kulturarv. Institusjonsarkiv for ICOMOS' digitale utgivelser, i tillegg til forskningspublikasjoner fra eksterne bidragsytere.    

ICOMOS Charters and other doctrinal texts - chartere, erklæringer o.l. vedtatt av ICOMOS + noen internasjonale standarder                  

› GCI publications and resources - digitale utgivelser fra Getty Conservation Institute.   

› Getty Research Portal - Søkeportal til digitalisert kunsthistorisk litteratur, over 100 000 bøker fra mer enn 20 institusjoner.                       

Nasjonalbibliotekets Nettbibliotek - Norske bøker fra 18- og 1900-tallet, i fulltekst (Nasjonalbibliotekets digitaliseringsprosjekt).  

› Stortinget. Saker - Alle saker f.o.m. 1986., proposisjoner, meldinger, innstillinger, dokumenter osv. De nyere dokumentet er lagt ut i fulltekst. 

› Statsmaktene - Digitale dokumenter fra regjering, storting og domstoler, fra 1814-2001

Elektroniske gratistidsskrifter

AIC News. American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works

Arbeiderhistorie. Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Art Bulletin. Nationalmuseum, Stockholm

Collegium Medievale. Forening for middelalderforskere

Conservation Perspective, The GCI Newsletter. Getty Conservation Institute

Focus Magazine. Historic Environment Scotland

Forskningspolitikk. NIFU - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Heimen. Universitetsforlaget

Historisk tidsskrift. Universitetsforlaget

JAAH. The Journal of Archaeology and Ancient History. Uppsala University, Dept. of Archaeology

Journal of Conservation and Museum Studies. University College London, Institute of Archaeology

Kunst og kultur. Universitetsforlaget

Lokalhistorisk magasin. Landslaget for lokalhistorie

Meta. Historiskarkeologiska föreningen

Mur+betong. Mur+betong AS

News in Conservation. IIC - International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works

Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. Universitetsforlaget

Norsk museumstidsskrift. Universitetsforlaget

Norske konserves. NKF-N, Den norske seksjon av Nordisk konservatorforbund

Riksantikvarieämbetets nyhetsbrev

Rural Landscapes. Society, Environment, History. Stockholm University Press

Spor - nytt fra fortiden. NTNU Vitenskapsmuseet

STAR: Science and Technology of Archaeological Research. Taylor & Francis Online

Tidsskrift for kulturforskning. Novus forlag

Tidsskrift for samfunnsforskning. Universitetsforlaget

Tobias. Tidsskrift for oslohistorie. Oslo byarkiv

Viking. Norsk Arkeologisk Selskap     

Åpent rom. Statsbygg    

Referansedatabaser og biblioteksbaser (ikke fulltekst):

› Fortidsminneforeningens årbok 1961-2000 - Register over alle faglige artikler i årboka. Emne: Norsk kulturminnevern.                         

› Vitalis - Riksantikvarieämbetets bibliotek (Sverige).  Litteraturdatabase med bøker, tidsskrifter og artikler. Emner: Arkeologi, middelalderkunst og -arkitektur, numismatikk og kulturminnevern, med vekt på Sverige.

BCIN - Bibliographic Database of the Conservation Information Network. Litteraturdatabase med bøker og artikler. Emner: Konservering og restaurering av kunst, arkitektur og museumsgjenstander. Internasjonalt.                          

› AATA online - Litteraturdatabase med artikler fra tidsskrifter og konferanserapporter. Emner: Konservering og restaurering av materielle kulturminner. Internasjonalt.                          

› ICOMOS Bibliographies -Litteraturoversikter (bibliografier) om vern av kulturminner, spesielt om verdensarv, utarbeidet av ICOMOS Documentation Centre.                          

› Oria - Søkemotor til alle norske universitets- og høyskolebibliotek og endel fagbibliotek. Hovedsakelig bøker og tidsskrifter, noen artikler. Inneholder også Riksantikvarens biblioteks samlinger.                         

› Biblioteksøk - Biblioteksbase for norske folkebibliotek og endel fagbibliotek (bl.a. noen som ikke søkbare i Oria). Bøker og tidsskrifter.                    

› Norart - Litteraturdatabase med artikler fra de største norske tidsskrifter og årbøker.                         

› Cristin - Database over forskningsresultater fra norske universiteter, høyskoler og instituttsektoren. Bøker, artikler m.m.  

JStore - Søkeportal for mer enn 12 mill. akademiske artikler, bøker m.m., innen alle fagfelt.

Google Scholar - Søkemotor til vitenskapelig litteratur, papir og elektronisk, innen alle fagfelt. Bøker, artikler m.m.                                         

› WorldCat - Søkeportal for mer enn 10 000 biblioteker over hele verden (men ikke Riksantikvarens bibliotek). Bøker, artikler m.m.                         

› KVK - Karlsruher Virtueller Katalog. Søkeportal for de fleste store biblioteksdatabaser i Vesten, f.eks. nasjonalbibliotek, Library of Congress m.fl. Hovedsakelig bøker og tidsskrifter.