r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Om samlingene

Riksantikvarens bibliotek er eneste spesialbibliotek for kulturminnevern i Norge. 

Biblioteket dekker alle Riksantikvarens fagområder med sine samlinger på mer enn 66 000 bøker.

Samlingene er spesielt omfattende om kulturminnevernets teori og praksis, arkeologi, arkitektur, byggeskikk og bygningsvern, arealplanlegging, kirkekunst, fartøyvern og lokalhistorie. Norske forhold er best dekket, men nordiske land og Storbritannia er også godt representert.

Blant spesialsamlingene kan nevnes:

  • Norske kirkebygninger
  • Istandsetting og vedlikehold av trebygninger
  • Restaurering og konservering av malerier og skulpturer

Biblioteket abonnerer på ca. 220 tidsskrifter.

Søk i Oria viser hva som finnes i samlingene av bøker, tidsskrifter og artikler.

Historikk

Oppbyggingen av bibliotekets samlinger startet allerede i 1912, da Riksantikvaren ble opprettet som embete. Boksamlingen som tilhørte Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring (Fortidsminneforeningen) la grunnlaget for dagens bibliotek. Riksantikvaren og Fortidsminneforeningen hadde felles bibliotek helt fram til 1970-tallet.

Samlingene økte vesentlig på 1920-tallet, da senere riksantikvar Arne Nygård-Nilssen tok hånd om bokanskaffelsene. Den første bibliotekaren ble ansatt i 1947.

Kontakt biblioteket

E-post: bibliotek@ra.no
Tlf. 22 94 05 40

 

Bibliotekets nyhetsliste

Nyhetslisten utgis månedlig og viser bibliotekets siste anskaffelser.