r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Bevaringsprogrammet for brannsikring av stavkirkene

Målet til bevaringsprogrammet er å holde brannsikringen av stavkirkene på et høyt nivå.

Reinli stavkirke. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren 2015.

I løpet av middelalderen ble det trolig bygget over 1000 stavkirker i Norge. I dag står kun 28 stavkirker igjen. De er unike byggverk i tre, både i norsk og internasjonal sammenheng. Les mer om stavkirkene her.

Brannsikring av stavkirkene

Å unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier er ett av de fem nasjonale målene for brannvernarbeidet ifølge Stortingsmelding nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet.         

Brannsikring av stavkirkene har vært prioritert de siste tiårene. Riksantikvaren bruker i dag betydelige midler på å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå i disse kirkene.