r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Eksempel på kulturminneplanar

Her finn du eksempel på ferdige kulturminneplanar frå ulike kommunar i landet.

Kraftverket ved Kviafossen. Les meir om dette og andre kulturminne i Eid i kulturminneplanen til Eid kommune. Foto: Gerd Fløde Bjørlo, Eid kommune