r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Kommunerangering

Riksantikvarens kommunerangering klassifiserer kommunane ut frå deira eigen rapportering på kulturminnespørsmål til KOSTRA (Kommune-stat-rapportering hos Statistisk sentralbyrå).

Tydal kommune er en av kommunene som kommer godt ut i Riksantikvarens rangering. Tydal har blant annet kulturminner i forbindelse med kraftutbygging. Vessingsjødammen ble bygd i 1959 og representerer etterkrigstidens platedammer. Foto: Statkraft

Målet med rangeringa

Eit av måla med rangeringa er å motivere kommunar til å ta større ansvar for forvalting av kulturminna i kommunen.

Les meir om KOSTRA på nettsidene til Statistisk sentralbyrå.

For 2018 vil det ikkje bli gjennomført kommunerangering.

Resultat

Sjå resultata frå kommunerangeringa i 2017.

Sjå resultata frå kommunerangeringa i 2016.

Sjå resultata frå kommunerangeringa i 2015.

Sjå resultata frå kommunerangeringa i 2014.

Sjå resultata frå kommunerangeringa i 2013