r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Slik kan du gå fram

Det kan være flere måter å gå fram på for å lage en kulturminneplan. Her har vi omtalt noen sentrale tema som kommunen kan ta utgangspunkt i. 

 • Sandnes rådhus

  Planprosessen

  En god planprosess er avgjørende for at kulturminneplanen blir godt forankret i kommunen, kjent for berørte parter og ikke minst brukt. Disse tema...
 • Kontrollregistrering på Hysvær i Vega

  Plandokumentet

  Arbeidet med en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer består i å samle inn relevant kunnskap, systematisere kunnskapen, framstille den...
 • Skjermdump_Askeladden

  Databaser og kart

  Mange kommuner har gode digitale kart og databaseløsninger som er egnet for lagring av data fra arbeidet med kulturminneplanen. Dette er nyttige v...
 • Skilt_Nordberg fort

  Handlingsdelen

  Kulturminneplanen er et godt utgangspunkt for å ta kulturarven aktivt i bruk. Handlingsdelen kan inneholde tiltak for å bevare, forvalte, formidle...

Veileder: kulturminneplaner

Kulturminner på Facebook

Facebook kan være en fin kanal for å engasjere lokalbefolkningen og få mer kunnskap om lokale kulturminner. 

Her er noen eksempler:

Kulturminneplan for Kvam
Kulturminneplan for Åmli
Kulturarven i Eid
Kulturminne i Sveio
Kulturminne i Radøy kommune