r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Veiledning

Her finner du praktisk veiledning og tjenester for forvaltning av kulturminner. 

 • Søknadsskjema fartøyvern_utsnitt

  Tilskot

  Eigarar eller forvaltarar av kulturminne kan søkje om tilskot til tiltak som for eksempel istandsetting, sikring og skjøtsel. Her finn du informas...
 • Illustrasjon_informasjonsark og brosjyrer

  Publikasjonar

  Riksantikvaren gir ut eigne publikasjonar, faktaark og andre typar informasjonsskriv.
 • Bilde av lafteknute med gammelt og nytt treverk.

  Råd om bygningsvern

  Her finner du informasjon som kan være nyttig for deg som ønsker å ta vare på gamle hus.
 • Den tette trehusbebyggelsen på Nordnes i Bergen står i brann.

  Sikring og kriseberedskap

  For å unngå at en krise oppstår, er god sikring og beredskap viktig.
 • De to gravhaugene og bautasteinen ved Rein gård i Rissa

  Saksbehandling for arkeologi

  Her finner du saksbehandlingsrutiner for forvaltningen av automatisk fredete arkeologiske kulturminner.Dette er en revidert og oppdatert utgave, u...

Riksantikvarens arrangementer

Bygningsvernsentre og fagmiljø

Bygningsvernsentre og fagmiljøer over hele landet tilbyr kurs og rådgivning om praktisk bygningsvern og tilskudd.  

Se oversikt på byggogbevar.no.