r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Effektiv flyt av Kulturminnedata

Opplysninger om kulturminner er spredt på flere instanser og lagret i ulike systemer. En fremtidsrettet kulturminneforvaltning trenger effektiv flyt av informasjonen mellom de ulike systemene og datakildene.

Riksantikvarens datakilder er:

  • Landsdekkende kulturminnebase for kulturminneforvaltningen (Askeladden)
  • Riksantikvarens saksarkiv
  • Riksantikvarens fotodatabase (FotoWeb)
  • Riksantikvarens digitaliserte historiske arkiv (Antikvarisk arkiv)
  • Riksantikvarens emneordliste for kulturminnevern (Ordnøkkelen)
  • Riksantikvarens digitale publikasjoner (Vitenarkivet)

Tilgjengelige tjenester

Kulturminnesøk er Riksantikvarens tjeneste for å søke etter informasjon om kulturminner i Norge. Tjenesten er rettet mot publikum slik at alle som er interesserte kan søke opp informasjon om kulturminner hentet fra Askeladden og fotodatabasen.

Et SPARQL-endepunkt (betaversjon) benyttes i Kulturminnesøk. Dette kan på sikt bli en kanal for å dele mest mulig av våre åpne kulturminnedata.

Riksantikvaren har også gjort to datasett tilgjengelige via katalogen over åpne data i Norge, data.norge.no, som forvaltes av Difi. Åpne data fra Askeladden og offentlig tilgjengelige bilder i fotodatabasen er tilgjengelige via programmeringsgrensesnitt (API).

Gjennom K-lab samarbeidet benyttes SPARQL-endepunktet i to tjenester:

Videre arbeid

Målet med det videre arbeidet er å gjøre Riksantikvarens arkiver og informasjonssystemer tilgjengelige i digital form ut mot den regionale og kommunale kulturminneforvaltningen. I tillegg er målet at publikum skal få tilgang til mer data om kulturminner, slik at det blant annet kan benyttes av for eksempel eiere, forskere og historikere.

Riksantikvarens historiske arkiv blir digitalisert. Tanken er å gi tilgang til forvaltningshistorikken for kulturminnene og gjøre den åpne delen av arkivet søkbart.

Videre arbeid omfatter tilgjengeliggjøring av SPARQL-grensesnittet.

I forbindelse med at vi arbeider med å legge til rette for at andre kan gjenbruke Riksantikvarens kulturminnedata, blir kvaliteten på dataene viktig. Derfor ønsker vi også å øke kvaliteten på dataene som finnes i de ulike systemene.