r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Råd om bygningsvern

Her finner du informasjon som kan være nyttig for deg som ønsker å ta vare på gamle hus.

 • Restaurering av tak

  Plan for istandsettingsprosjektet

  Det er viktig å legge en plan for istandsettingsarbeidet der en tar bevisste valg for de tiltakene en ønsker å gjennomføre. Ved istandsetting og s...
 • Bilde av lafteknute med gammelt og nytt treverk.

  Tilsyn og vedlikehold

  Med god grunn er de fleste eiere tydelig stolte av sine hus og setter sin ære i å ta vare på dem. Bygningene tas best vare på ved normal bruk komb...
 • Malekurs på Gamle Hvam museum

  Maling

  Vi maler huset utvendig og innvendig både for å beskytte det og for at det skal se pent ut.I lenkene under finner du blant annet informasjon om ul...
 • Collage med vinduer

  Vinduer og dører

  Vinduer og dører har stor betydning for utseende til en bygning og kan fortelle oss mye om bygningens alder og historie. I lenkene under finner du...
 • Agatunet sett ovenfra

  Tak

  Det er ikke uten grunn at man sier at taket er husets femte fasade. Taket er avgjørende for beskyttelse av huset, og kan gi en vakker og levende f...
 • Istandsetting av middelalderloft

  Tre

  I Norge er det lange tradisjoner for bruk av tre som byggemateriale. Lafteteknikken var for eksempel fullt utviklet på 1300-tallet og brukes forts...
 • Murgård i Oslo

  Mur

  Parallelt med at mange norske byer vokste kraftig i siste halvdel av 1800-tallet, ble også murbygninger et mer og mer vanlig syn her til lands.I l...
 • collage med bilder av ovner

  Ildsteder, ovner og piper

  Utformingen av ildsteder, ovner og piper har betydd mye både for folks levevis og for utviklingen av de forskjellige hustypene vi finner i Norge.I...
 • Rengjøring

  Rengjøring er ikke bare viktig for å hindre skader på overflater, men kan også beskytte overflaten ved å gi en impregnerende virkning.I lenkene un...
 • Termografi

  Energisparing

  Det er mange gode grunner til å oppgradere gamle hus slik at man bruker mindre energi. På disse sidene vil vi fokusere spesielt på hvordan eldre b...

Bygningsvernsentre og fagmiljø

Bygningsvernsentre og fagmiljøer over hele landet tilbyr kurs og rådgivning om praktisk bygningsvern og tilskudd.  

Se oversikt på byggogbevar.no.