r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Brannsikring av fredet og verneverdig bebyggelse

Brann er den største trusselen mot fredet og verneverdig bebyggelse i Norge. Hvert år går verdifulle bygninger tapt i brann. Det er derfor behov for bedre brannsikring av denne bebyggelsen.

Brann på Nordnes i Bergen i 2002. Foto: Jakob Skarstein

For å sikre kulturverdier vil det ofte være nødvendig med bedre brannsikring enn det som kreves i lovverket. I vanlige boliger er det normalt bare krav om røykvarsler og håndslokker.

Minst mulig endringer

Brannsikringstiltakene bør gjennomføres med minst mulig endringer av interiøret og eksteriøret. Hva som er akseptable inngrep, avhenger av bygningens verneverdi. Det bør gjennomføres en kost-nyttevurdering der også kostnader i form av inngrep i bygningen og langsiktige skader vurderes.

  • Forsiden til brannvernplaner for Gamle Skudeneshavn og Bergen kommune

    Start med en brannsikringsplan

    Det er viktig å ha et gjennomtenkt forhold til brannsikring. Alle brannsikringstiltak bør gjennomføres etter en brannsikringsplan.RisikoanalyseArb...
  • Stearinlys

    Hvordan forebygge brann?

    Ettersom branner kan forårsake store brann-, vann- og personskader, er det naturligvis alltid best å forhindre at en brann oppstår. Enkle tiltakDe...
  • Varmedetekterende kamera montert i Røros kirke. Utsyn mot den tette trehusbebyggelsen på Røros.

    Hvordan begrense brann?

    Utfallet av en brann avhenger av hvor tidlig i brannforløpet den oppdages, og hvor fort det handles for å stoppe brannen. Det er derfor viktig med...
  • Den tette trehusbebyggelsen i Lærdalsøyri

    Brannsikring av tett trehusbebyggelse

    I tett trehusbebyggelse er det nødvendig med overordnede tiltak for å sikre at branner i en bygning ikke sprer seg til naboen. Dette er en utfordr...
  • Skilt som markerer rømningsvei

    Personsikring

    Sikring av menneskeliv skal alltid prioriteres i forbindelse med brann. I gamle bygninger kan sikring av personer være en utfordring. I disse bygn...

Kart over verneverdige tette trehusmiljøer

Riksantikvaren har to temakart for verneverdige tette trehusmiljøer: ett med verneområder og ett med områder der brannsmittefaren er særlig høy.

Kartene finner du her