Nyheter KF2020

Informasjon om middelalderruiner

Se Riksantikvarens informasjon om delt forvaltningsansvar for middelalderruiner, med skjema for status i pågående prosjekter for konservering.

Publisert: 3. november 2020 | Endret: 5. november 2020

Utgravning i middelalderbyen i Oslo
Utgravning i middelalderbyen i Oslo i forbindelse med bygging av Follobanen. Foto: Riksantikvaren

Forvaltningsansvaret for 62 av totalt 123 registrerte middelalder-ruiner ble fra 1.1.2020 formelt overført fra Riksantikvaren til fylkeskommunene. De resterende 61 ruinene ligger på middelalders bygrunn i Bergen, Tønsberg, Trondheim og Oslo, og skal inntil videre forvaltes av Riksantikvaren.

2020 har vært et overgangsår der fylkeskommunene er involvert faglig samt at de har hatt ansvar for dispensasjoner for de 62 ruinene der forvaltningsansvaret er overført. Fra og med søknadsrunden for 2021 vil fylkeskommunene også overta tilskuddsforvaltningen for disse.