Veiledningsmateriell

Riksantikvaren utarbeider veiledningsmateriell som kan være til hjelp i saksbehandlingen etter 1. januar 2020.

Veilederne våre har vært brukertestet blant representanter for fylkeskommunene, men kan oppdateres ved behov. Vi tar derfor imot tilbakemeldinger fortløpende. Ta gjerne kontakt med innspill på epost: kf2020@ra.no

Publisert: 2. desember 2019 | Endret: 14. mars 2020