Ikke kategorisert - no

Informasjon til fylkene om overføring av fartøyvernet

Den 1. januar 2020 overtar fylkeskommunene forvaltningsansvaret for fartøy på Riksantikvarens verneliste. Her følger noen forslag til hvordan overføringen av kompetanse kan foregå. Riksantikvaren foreslår dessuten møtetidspunkter for de ulike regionene i løpet av januar og februar 2020 i Tromsø, Trondheim, Stavanger og Oslo.

Publisert: 17. desember 2019 | Endret: 4. september 2020

Foto av båten DS Børøysund
DS Børøysund Båten ble bygget i 1908 Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren

Overføringen av forvaltningsansvaret inkluderer fartøy som er fredet, som er i en fredningsprosess og fartøy som har formell status som vernet skip. Tilskuddsordningen for post 74 (tilskudd til fartøy) blir overført til fylkeskommunene fra høsten 2020, med virkning fra søknadsprosessen for 2021.

Med utgangspunkt i oppgaveoverføringen, legger vi her også fram forslag til hvordan vi ser for oss kompetanseoverføringen mellom Riksantikvaren og fylkene, på kort sikt og på lengre sikt.

Riksantikvaren vil gjerne ha tilbakemelding fra regionalforvaltningen på informasjonen som følger, samt behovet for opplæring og kompetanseoverføring i det enkelte fylket.

Les all informasjonen fra Riksantikvaren i dokumentet til høyre.

Kontaktperson om fartøyvern
Mari Søbstad Amundsen
mari.sobstad.amundsen@ra.no
Mob: 920 59 571