Boklansering: Kulturminnevern

Boken Kulturminnevern – kulturminneloven med kommentarer kommer nå i en ny og oppdatert tredje utgave

Boken vil bli lansert med et fagseminar av Riksantikvaren 10. desember kl. 10-12. Fagseminaret vil åpnes av riksantikvar Hanna Geiran. Det foreløpige programmet byr på faglige innlegg fra bl.a. redaktør Jørn Holme, advokat Marius Emberland, Regjeringsadvokaten, Nikolai Winge, Sivilombudsmannen og konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl fra ØKOKRIM 

Det er ikke nødvendig å melde seg på, klikk på lenken under for å delta.

Lanseringsseminar 10. desember – digitalt i Teams Live Event: Delta her  

Hvis spørsmål, ta kontakt med Kaja von Hedenberg kaja.hedenberg@ra.no eller Lise Evjen lise.evjen@ra.no

Program

10:00  riksantikvar Hanna Geiran ønsker velkommen
10:10 Jørn Holme, sorenskriver og redaktør for boka «Med lov skal kulturminner sikres – en innledning om jussens betydning for kulturminneforvaltningen»
10:30 Marius Emberland, Regjeringsadvokaten  «Internasjonale konvensjoner på kulturminnevernområdet i Norge»
10:45 Nikolai Winge, Sivilombudsmannen «Kulturminneloven og forholdet til annen offentligrettslig lovgivning»
11:05 Maria Bache Dahl, Økokrim, «Straff etter kulturminneloven – praksis og utviklingstrekk»
11:25 Jostein Gundersen, Riksantikvaren «Metallsøking»
11:55 Avslutning ved riksantikvar Hanna Geiran

Fastsatt

tor 10
Kl 10:00 desember
2020
tor 10
Kl 12:00 desember
2020