Konferanse

Bylivkonferansen 2023

Levanger sentrum 1965. Foto: Fjellanger Widerøe/Levanger Fotomuseum

Kulturarv som ressurs i stedsutvikling

Kulturarven bør ha en sentral rolle i stedsutviklingen. Bevaring og gjenbruk av eksisterende bebyggelse reduserer klimagassutslipp sammenlignet med å rive og bygge nytt. I tillegg bidrar kulturarven til å skape levbare, myldrende og vitale lokalsamfunn med stedsidentitet, der folk trives og føler tilhørighet, og besøkende får oppleve unike og autentiske steder.
Bylivkonferansen 2023 handler om utvikling av vitale lokalsamfunn med utgangspunkt i problemstillingene:

  • Hvordan kan kulturarven bidra til bærekraftige og levbare byer og steder?
  • Hvordan kan aktører samarbeide slik at kulturarven ivaretas i utviklingen?
  • Hvordan balansere hensynet til bevaring og gjenbruk med fortetting og økt arealutnyttelse?

Målet med konferansen er å dele erfaringer og gode eksempler på vellykkede prosesser, fremtidsplaner og fysiske, arkitektoniske løsninger som styrker stedskvalitet og identitet. Forskere, arkitekter, offentlig forvaltning og eiendomsutviklere vil gi ulike perspektiver på denne tematikken. Det blir både plenumforedrag, parallellsesjoner og byvandringer.

Detaljert program og påmelding her

Frist for påmelding: 15. oktober

Fastsatt

tir 24
Kl 11:00 oktober
2023
ons 25
Kl 16:00 oktober
2023