Fagseminar

Grøntanleggstimen – på Teams

Gunnebo slott Beskjæring av hekk etter tradisjonell metode ved Gunnebo slott. Foto: Sarah Heithausen

I serien av faglige forum, inviterer Riksantikvaren til Grøntanleggstimen 1. juni.

Grøntanleggstimen er en oppfølging av kompetansehevingsprosjektet på historiske grøntanlegg, og vil være en del av en serie med digitale samlinger om historiske hager, parker og andre grøntanlegg. Vi ser for oss 1-2 digitale grøntanleggstimer i løpet av året.

På disse samlingene ønsker vi å presentere aktuelle tema og ta opp problemstillinger som kulturmiljøforvaltningen støter på i sitt daglige arbeid. Samlingene vil i hovedsak være nyttig for deg som arbeider med forvaltning av historiske grøntanlegg og som skal gi råd til eiere av hager og parker med kulturminne- og kulturmiljøverdier.

Kommende grøntanleggstime er 1. juni og skal handle om gartnerhåndverket og gartnerens betydning for bevaringen av historiske hager og parker. Vi vil starte samlingen med noen innledende betraktninger og status på  kulturmiljøforvaltningens arbeid med grøntanlegg. Deretter blir det to korte innlegg før vi tar en felles drøfting om problemstillinger vi har støtt på i det siste, og deler erfaringer med hverandre. Send oss gjerne spørsmål til innlederne i forkant av seminaret.

Innledere er:

Ingeborg Sørheim fra Norges grønne fagskole Vea, som skal snakke om gartnerhåndverkets betydning for bevaringen av historiske grøntanlegg, og om studiet Historiske gartnerfag.

Joakim Seiler fra Göteborgs universitet, som skal snakke om betydningen av tradisjonell skjøtsel av historiske grøntanlegg med eksempler fra blant annet Gunnebo slott.

Se PDF for mer informasjon om samlingen.

Påmeldingen er nå stengt. Ta gjerne kontakt med oss på arrangement@ra.no hvis du har spørsmål.

Foto: Sarah Heithausen

Fastsatt

ons 1
Kl 14:00 juni
2022
ons 1
Kl 15:00 juni
2022