Fagseminar

Riksantikvartimen: Riksantikvarens klimastrategi del to

Pil med pilspiss fra eldre jernalder/ folkevandringstid Pil med pilspiss fra eldre jernalder/ folkevandringstid Foto: Det brearkeologiske sikringsprogrammet i Innlandet

Riksantikvarens klimastrategi del to – kulturmiljøfeltets håndtering av uønskete konsekvenser av klimaendringene

Klimaendringene øker påkjenningene på kulturminner, kulturmiljø og landskap. Dette fører til en rekke utfordringer i arbeidet med å bevare dem. Disse utfordringene vil bli større i årene framover og vi står i fare for å miste viktige kulturminner, kulturmiljø og landskap. I denne Riksantikvartimen skal vi se nærmere på mål 4-5 i Riksantikvarens klimastrategi, og hvordan kulturmiljøfeltet kan møte uønskete konsekvenser av klimaendringene.

Vi møter fagdirektør Marte Boro fra Riksantikvaren, sammen med Ellen-Birgitte Strømø, som representerer Nettverk Klimatilpassing Trøndelag.

Riksantikvartimen sendes i Teams Live Event. Du trenger ikke melde deg på, eller installere noe.

Bruk denne lenken for å gå inn i webinaret 9. september kl. 09:00:  Bli med i direktesendt arrangement

Del gjerne invitasjonen, alle er velkommen til Riksantikvartimen!

Spørsmål kan rettes til Line Bårdseng line.bardseng@ra.no eller Lise Evjen lise.evjen@ra.no

 

Fastsatt

tor 9
Kl 09:00 september
2021
tor 9
Kl 10:00 september
2021