Fagseminar

SKE-forum

Riksantikvaren har gleden av å invitere til det årlige SKE-forumet den 30. september 2021.

Forumet har vært et viktig møtepunkt for eiere og forvaltere av statlig kulturhistorisk eiendom og det regionale forvaltningsnivå. Årets samling skal bidra til å sikre og styrke det gode samarbeidet, kontaktnettet og kompetanseoverføring. Til seminaret inviteres alle statlige sektorer, fylkeskommunene, øvrige samarbeidspartnere og interessenter.

Forumet vil i år ha tema som; 15 år med kongelig resolusjon, erfaringer fra oppgaveoverføringen, og eksempler fra pågående eller nylig ferdigstilte prosjekter.

Nærmere informasjon, program og påmelding sendes like over sommeren.

Fastsatt

tor 30
Kl 00:00 september
2021
tor 30
Kl 00:00 september
2021