Teknisk time – rehabilitering av fyringsanlegg

Tønsberg Skorstein i den tette trehusbebyggelsen i Tønsberg. Foto: Tom Erik Galambos

Riksantikvaren inviterer til Teknisk time – i Teams

Teknisk time er en serie med digitale samlinger om byggetekniske temaer.

På disse samlingene ønsker vi å ta opp aktuelle problemstillinger som dukker opp i forvaltningen. Målgruppen er derfor byantikvarer, ansatte i fylkeskommuner og Sameting. Hensikten med samlingene er å utveksle erfaringer og få til en mer helhetlig saksbehandling på tvers av fylkene.

Ikke minst er det en mulighet for å etablere nye kontakter slik at fylkene kan benytte seg av hverandres kompetanse. Samlingene vil i hovedsak være nyttige for de som jobber direkte med rådgivning innenfor bygningsvern og liknende. Teknisk time 24. November fra kl. 1200 -1315 vil omhandle temaer som skorstein, røykrør og ildsteder.

Se hele invitasjonen med program

Påmeldingen er nå stengt. Ta gjerne kontakt med oss på arrangement@ra.no hvis du har spørsmål.

Teams-lenke til møtet blir sendt på e-post til alle påmeldte ila dagen 23. november.

 

Fastsatt

fre 24
Kl 12:00 november
2023
fre 24
Kl 13:15 november
2023