Kulturminneforvaltning 2020

KF2020

Prosjektet Kulturminneforvaltning 2020 (KF2020) har dreid seg om å tilrettelegge for overføringen av oppgaver fra Riksantikvaren til fylkeskommunene/Sametinget fra og med 1. januar 2020. Ansvarsfordelingen ble endret i tråd med den oppdaterte ansvarsforskriften for kulturminneforvaltningen.

KF2020 har utarbeidet veiledningsmateriell i samarbeid med Riksantikvarens forskjellige avdelinger og bidratt til utviklingen av digitale tjenester.

Blant de digitale tjenestene er søknadsportalen Digisak og innsynsløsninger for tilgang til nødvendig sakshistorikk, dokumenter og fotografier fra Riksantikvarens arkiv.

Ansvars­fordeling fra 2020
For kulturminne­forvaltningen(krever pålogging)

Siste nytt

Kontaktpersoner

Prosjektleder
Maria Sølversen
maria.solversen@ra.no
Mob: 928 43 524

Arkeologi
Jannie Schnedler Johansen
jannie.schnedler.johansen@ra.no
Mob: 982 02 795

Statens fredete eiendommer
Bård Langvandslien
bard.langvandslien@ra.no
Mob: 982 02 785

Fartøy
Mari Søbstad Amundsen
mari.sobstad.amundsen@ra.no
Mob: 920 59 571

Digisak
Vemund Olstad
vemund.olstad@ra.no
Mob: 982 02 716

Tilgang til sakshistorikk
Riksantikvarens arkiv
rf@ra.no

Publisert: 25. februar 2020 | Endret: 5. februar 2021