Kulturminneforvaltning 2020

KF2020

Prosjektet Kulturminneforvaltning 2020 (KF2020) arbeider med å tilrettelegge for overføringen av oppgaver fra Riksantikvaren til fylkeskommunene/Sametinget fra og med 1. januar 2020. Dette skjer i tråd med den oppdaterte ansvarsforskriften for kulturminneforvaltningen.

KF2020 lager veiledningsmateriell i samarbeid med Riksantikvarens fagavdelinger og utvikler digitale tjenester.

Blant de digitale tjenestene er søknadsportalen Digisak og innsynsløsninger for tilgang til nødvendig sakshistorikk, dokumenter og fotografier fra Riksantikvarens arkiv.

Ansvars­fordeling fra 2020
For kulturminne­forvaltningen(krever pålogging)

Siste nytt

Kristi Himmelfart-motiv fra altertavlen i Råde kirke
Nyheter KF2020

Felles team

Publisert: 30. juni 2020 | Endret: 1. juli 2020

Kontaktpersoner

Prosjektleder
Maria Sølversen
maria.solversen@ra.no
Mob: 928 43 524

Arkeologi
Jannie Schnedler Johansen
jannie.schnedler.johansen@ra.no
Mob: 982 02 795

Statens fredete eiendommer
Bård Langvandslien
bard.langvandslien@ra.no
Mob: 982 02 785

Fartøy
Mari Søbstad Amundsen
mari.sobstad.amundsen@ra.no
Mob: 920 59 571

Digisak
Vemund Olstad
vemund.olstad@ra.no
Mob: 982 02 716

Tilgang til sakshistorikk
Riksantikvarens arkiv
rf@ra.no

Publisert: 25. februar 2020 | Endret: 10. september 2020