Avgjørelser i klagesaker

Klage på avslag på søknad om dispensasjon for utskiftning av nagler på Brevik bru etter kulturminneloven § 22 a.

Vår referanse 20/10725

Publisert: 29. januar 2021 | Endret: 29. januar 2024

Statens Vegvesen fikk dispensasjon for å skifte ut ca. 7 % av naglene på Brevik bru med bolter. Dette ble ansett som nødvendig for å opprettholde dagens krav til belastningskapasitet. Riksantikvaren vurderte at det ikke kunne kreves bruk av nagling ut fra den dokumentasjonen man har i dag når det gjelder nagling for større anlegg som Brevik bru som er i bruk. Sikkerhetshensyn og samfunnsmessige hensyn ble vektlagt.