Klima

Miljøvennlige energikilder

For å nå målet om reduksjon av klimagassutslipp må det legges mer vekt på å bruke fornybare energikilder. Med fornybare energikilder, mener vi energikilder som aldri tar slutt. Eksempler på dette er energi fra vannfall, bølger, vind, tidevann, jordvarme, biomasse og ikke minst direkte fra sola.

Vannkraft var alfa omega for utbyggelsen av kraftverkene Tinfos 1 på Notodden. Foto: Per Berntsen
Tinfos. Vannkraft var alfa omega for utbyggelsen av kraftverkene Tinfos 1 på Notodden. Foto: Per Berntsen.

Fornybar energi kompenserer for høyere energiforbruk i eldre hus

Eldre bygninger krever ofte mer energi til oppvarming enn nyere bygninger, selv om de energieffektiviseres. Det er ofte vanskelig å isolere gamle hus slik at de tilfredsstiller forskriftene uten å ødelegge de kulturhistoriske verdiene. Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven setter krav til maks energibehov for bygninger. Riksantikvaren ønsker at bruk av fornybar energi skal kunne kompenserer for høyere energiforbruk i eldre hus. Dette vil bidra til å nå målet om reduksjon av CO₂-utslipp, samtidig som de kulturhistoriske verdiene blir bevart.

Tre som energikilde

Oppvarming ved bruk av ved, som er vanlig i eldre hus, medfører liten belastning på klimaet fordi CO₂ som frigis når det fyres, inngår i det naturlige karbonkretsløpet. Karbonet, som er lagret i treverket, avgis tilbake til atmosfæren når vi fyrer eller treverket råtner. Bruk av bioenergi gir ikke ”ny” CO₂ til atmosfæren som bruk av fossil energi gjør. Les mer i veileder om vedovner her.

Publisert: 8. april 2020