Klima

Miljøvennlige materialer

Å velge materialer og bygningsdeler med lang holdbarhet og liten miljøbelastning i produksjonen er viktig. Mange tradisjonelle bygningsmaterialer som tre og tegl krever mindre energi å utvinne og produsere enn mer moderne materialer som betong, glass, stål og aluminium.

Et meget godt klimatilpasset gammelt laftehus i Heidalen. Bygningen medførte den gang den ble bygget minimal belastning på miljøet ettersom materialene er korttransporterte og lite bearbeidete. Treverket lagrer karbon og vedfyringen er en del av det naturlige kretsløpet. Foto: Marte Boro / Riksantikvaren
Laftehus I Heidalen. Et meget godt klimatilpasset gammelt laftehus i Heidalen. Bygningen medførte den gang den ble bygget minimal belastning på miljøet ettersom materialene er korttransporterte og lite bearbeidete. Treverket lagrer karbon har lang levetid. Foto: Marte Boro, Riksantikvaren.

Valg av materiale

Materialtype (som for eksempel tre, betong og tegl), produksjonsmåten, levetid og transportavstand betyr mye. Godt vedlikehold betyr at man ikke trenger å produsere og skifte ut bygningsdeler så ofte. Det er utarbeidet flere redskap og oversikter over klimabelastningene fra ulike materialer.

Tre som bygningsmateriale

Svært mange av de verneverdige bygningene i Norge er trehus. Tre som bygningsmateriale medfører liten miljøbelastning sammenlignet med for eksempel produksjon og bruk av betong og stål. Dette knytter seg til hele livsløpet (produksjon, transport, vedlikehold, livslengde og avhending med mer). Økt bruk av tre i bygninger som erstatning for mindre miljøvennlige materialer bidrar til å redusere klimagassutslippene.

Også i avfallsfasen bidrar trevirke til reduserte CO₂-utslipp. Dersom energigjenvinning av materialene etter endt bruk erstatter bruk av fossile brensler, sparer man atmosfæren direkte for CO₂.

Relevante lenker

Publisert: 8. april 2020