Klima

Endringer i andre samfunnssektorer

Klimaendringene vil føre til mange endringer også i andre samfunnssektorer. Dette vil påvirke forvaltningen av kulturminner og kulturmiljøer.

Bygninger med fine fasader med forseggjorte vindusinnramninger gesimsbånd og så videre kan ikke etterisoleres utvendig mot gata uten å miste vesentlige arkitektoniske kvaliteter og kulturhistoriske verdier. For slike bygg vil etterisolering mot bakgården (hvor fasadene har enklere utforming) isolering mot kjeller og loft og utbedring av vinduene være effektive og akseptable tiltak. Foto: Marte Boro / Riksantikvaren
Murgårdsfasade Bygninger med fine fasader med forseggjorte vindusinnramninger gesimsbånd og utsmykninger, kan ikke etterisoleres utvendig mot gata uten å miste vesentlige arkitektoniske kvaliteter og kulturhistoriske verdier. For slike bygg vil etterisolering mot bakgården (hvor fasadene har enklere utforming) isolering mot kjeller og loft og utbedring av vinduene være effektive og akseptable tiltak. Foto: Marte Boro, Riksantikvaren.

Behovet for å spare energi for å begrense klimabelastningene, er en stor utfordring for eiere av verneverdige bygninger. Etterisolering endrer bygningene, og kan i en del tilfeller også føre til bygningsfysiske skader. Men de fleste eldre bygg kan bedres vesentlig, men sjelden opp til dagens forskriftskrav uten å tape kulturhistoriske verdier.

I energisektoren vil utbygging av fornybare energikilder som vindkraft, vannkraft, geotermisk energi og jordvarme kunne påvirke arkeologiske kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Utbygging av vind- og vannkraft fører blant annet til visuelle endringer av landskapet i tillegg til de fysiske endringene. Les mer om dette på våre sider om energisparing.

Et eksempel fra jordbrukssektoren er behovet for økt grøfting av jordbruksareal på grunn av mer nedbør. Dette kan påføre arkeologiske kulturminner under bakken skader.

Publisert: 8. april 2020