Klima

Risiko­reduserende tiltak for tap av kultur­historiske verdier

Gjennomføring av risikoreduserende tiltak er den beste måten å møte økt risiko for klimarelaterte tap av kulturhistoriske verdier på. Både for kulturmiljø over, og under bakken.

Kunnskap om gode tekniske løsninger, eksempler på tiltak og kunnskap om tradisjonelle måter å løse slike utfordringer på samt veiledning, vil gi godt grunnlag for dette.

Risikoreduserende tiltak eller tilpasningstiltak kan være både store og små, og de vil i varierende grad kreve grundig planlegging og vurdering. Det er noen viktige spørsmål en bør stille seg før man setter i gang med å gjennomføre tiltak: Hvilke risikoer er så stor at vi bør gjennomføre tiltak? Har vi god nok oversikt over farer og potensielle skader, eller burde vi gjennomføre en risikovurdering? I hvor stor grad reduserer tiltaket risiko for skade? Kan tiltaket bidra til å øke risiko for andre deler? Og, vil tiltaket medføre tap av kulturhistoriske verdier på en uakseptabel måte?

Planlegging av risikoreduserende tiltak

Det kan være nyttig å dele risikoreduserende tiltak i ulike kategorier når man skal vurdere hva som er mulig og hva som er best for det enkelte kulturmiljøet. Det gjør det enklere å analysere mulighetene systematisk. Husk også at beredskap ved hendelser, godt vedlikehold, gode planer for forvaltning og dokumentasjon kan være en del av tiltak for å tilpasse seg et klima i endring.

Risikoreduserende tiltak Illustrasjon hentet fra Veileder for forvaltning av kulturmiljø i et klima i endring. Tilpassingstiltakene ble delte inn i 6 kategorier og er utgangspunkt for en workshopbasert metode. Illustrasjon: Riksantikvaren

Som del av samarbeidsprosjektet Adapt Northern Heritage hvor Riksantikvaren var en partner, ble det utarbeidet en veileder for risikovurdering og planlegging av risikoreduserende tiltak for kulturmiljø i et klima i endring. Veileder tar brukeren gjennom prosessen trinn for trinn. Først utarbeides det en oversikt over farer på stedet ved å bruke både klimadata og lokale erfaringer som grunnlag, deretter vurderes det hvilken risiko disse farene representerer. Dette danner et godt grunnlag for hvilke risikoreduserende tiltak man bør iverksette.

Eksempler på risikoreduserende tiltak fra Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA).

Publisert: 10. februar 2022 | Endret: 31. januar 2024