Utvalgte kulturminner

Kong Sverres borg

En borg hvor det har vært harde slag mellom baglere og birkebeinere, og et skjelett som fortsatt ligger i en brønn! Ruinene av Sverresborg i Trondheim skjuler en kraftfull historie.

Publisert: 22. august 2014 | Endret: 30. januar 2024

Tegning av en rekonstruksjon av Sverresborg. Tegning: ukjent
Sverresborg Rekonstruksjon Foto: /tegning: ukjent / Riksantikvaren

Sverresborg ligger som ruin på en fjellknaus overfor Steinberget i Trondheim. Borgen, som er den eldste steinborgen kjent i Norge, ble oppført av kong Sverre Sigurdsson vinteren 1182-83 som forsvar i borgerkrigstiden.

På slottsfjellet levde Sverre med sin familie og sine menn, og fra borgen forsvarte han sin posisjon. Selve formen på borgfjellet gjorde den vanskelig å angripe – lett å forsvare. Borgen bestod trolig av et kraftig porttårn med bygningsfløyer og med mur rundt resten av platået. Den var stadig under angrep og ble gjenreist flere ganger.

Tidligere undersøkelser

Ruinene av borgen har alltid pirret nysgjerrigheten.

Hvordan så den opprinnelig ut, hvem bodde der, hvordan var det å leve der?

Både på 1700-tallet og 1800-tallet ble det gjort undersøkelser av borgen, men det første utgravings- og restaureringsarbeidet ble startet av Gerhard Fischer i 1936-39.

Bildet er av rester av borgruinen. Foto: Dino Makridis, Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.
Sverresborg Ruin Sverresborg, rester av borgruinen. Foto: Dino Makridis, Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.

Arbeidet ble avbrutt av andre verdenskrig, da tyskerne anla diverse installasjoner på borgområdet. Etter krigen var Fischer tilbake for å reparere det som var blitt ødelagt. Fischer gjennomførte omfattende rekonstruksjoner. Blant annet er mye av murverket som kan sees i dag, rekonstruert av ham.

Bilde fra da Fischer utførte utgravinger i 1938. Overraskelsen var stor da de oppdaget restene av et skjelett i brønnen. Foto: Gerard Fischer.
Brønnen 1938 Fischer utførte utgravinger i 1938. Overraskelsen var stor da de oppdaget restene av et skjelett i brønnen.
Foto: Gerard Fischer.
Bilde av brønnen hvor skjelettet fortsatt skal ligge. Foto: Karin Axelsen / Riksantikvaren.
Sverresborg Brønn I brønnen skal skjelettet fortsatt ligge.
Foto: Karin Axelsen / Riksantikvaren.

Birkebeineren i brønnen

Under utgravingene som Fischer utførte ble brønnen på Sverresborg pumpet tom for vann. Overraskelsen var stor da de oppdaget restene av et skjelett i brønnen. «Birkebeineren i brønnen er ekte nok», uttalte Fischer den gang.

I følge Sverres saga skulle baglerne ha kastet et lik i borgbrønnen i 1197 for å forgifte drikkevannet. Brønnen er hittil ikke blitt utgravd og skjelettet ligger der fremdeles, men høsten 2014 er det planlagt en utgravning av brønnen.

Funn i senere tid

I 2003 ble murverket på borgen analysert og det ble også gjennomført en mindre arkeologisk utgraving. Blant funnene som kom opp i dagen, var en sølvmynt med innskriften «REX SVERVS MAGNUS», som kan oversettes til Kong Sverre den store.

Tre år senere ble konservering igangsatt. All sement skulle etter hvert erstattes med kalkmørtel, og ruinen skulle få nytt toppdekke. Arbeidet tok seks år og høsten 2012 kunne Sverresborg gjenåpnes i ny prakt.

Fram i lyset – tydelig
I dag ønsker en å åpne området for publikum. Formidling og tilgjengelighet skal kombineres med sikring og skjøtsel.

Blant annet ønsker en å lyssette borgen slik at den kan framstå mektig og majestetisk døgnet rundt.

Akkurat slik den gjorde på kong Sverres tid. Borgen ligger i et område som i dag tilhører Trøndelag Folkemuseum.

Bildet er tatt fra arrangementet i 2012, da Sverresborg kunne åpnes etter mange års konservering. Foto: Harald Ibenholdt / Riksantikvaren.
Sverresborg Natt Bildet er tatt fra arrangementet i 2012, da Sverresborg kunne åpnes etter mange års konservering. Foto: Harald Ibenholdt / Riksantikvaren.