Arbeidsområder

Verdiskapingsprosjekter 2020

2020-prosjektene

I 2020 ble det tildelt midler til 16 utviklingsprosjekter. Totalt var det aktivitet i 21 prosjekter, se tabell under.

wdt_ID Prosjekt Prosjekteiere
1 Svalbard – kullkraftverket* Selvstyret
2 Træna 365* Træna kommune
3 Levanger European 16* Levanger kommune
4 Levanger, næring i trehusbyen* Levanger kommune
5 Vitalisering Midtbyen Trondheim kommune
6 Gravhaugen på Opphaug* Roret FK/Ørland kommune
7 Storgatas ansikter Molde kommune
8 Knaben gruver* Kvinesdal kommune
9 Finnskogen natur og kulturpark* Natur og kulturparken
10 Fotefar mot Nord* Nordland fylkeskommune
Prosjekt Prosjekteiere

Finansiering

Verdiskapingsprosjektene er ofte finansiert fra ulike aktører og finansieringsordninger. De største bidragsyterne er fylkeskommunene og Sametinget og Riksantikvaren gjennom tilskudd over post 77.

Aktører

Her følger en oversikt over hvilke aktører som har deltatt i prosjektene og om de har vært medlem i prosjekt eller styringsgruppe, om de har vært involvert i partnerskap eller forpliktende samarbeid eller om deltakelsen har vært begrenset til dialog og erfaringsutveksling.

Fordeling av prosjektmidler på innsatsområder

Kontaktperson

Geir Tvedt – geir.tvedt@ra.no

Publisert: 17. juni 2022 | Endret: 26. juli 2022