Nyheter

Ledige stillinger

Publisert: 10. juli 2019 | Endret: 19. desember 2019

Utsnitt Av Riksantikvarens Logo Krone

Riksantikvaren har for tiden 6 ledige stillinger.

Riksantikvaren er under omstilling og vil gjennomgå forandringer fram mot og etter 2020, bl.a. som følge av overføring av oppgaver til fylkeskommunene og krav til effektivisering. I den forbindelse har vi utlyst flere ledige stillinger.

Ledige stillinger:

Rådgiver/seniorrådgiver – 2 stillinger

Avdelingsdirektør for Samfunnsavdelingen

Avdelingsdirektør for Kulturminneavdelingen

Kommunikasjonsdirektør

Assisterende riksantikvar

 

Dato 10.07.2019 10:32 endret 10.07.2019 10:35