Nyheter

Mikaelskirkeruinen i Tønsberg ferdig restaurert

Ruinene av kirken er nå ferdig restaurert i forbindelse med Riksantikvarens ruinprosjekt og en bronsemodell på stedet viser nå hvordan kirken så ut.

Publisert: 1. oktober 2019 | Endret: 30. januar 2024

Bilde av ruinene av Mikaelskirken i Tønsberg, sett ovenfra. Fotograf Synne Vik Torsdottir
Mikaleskirken Ruinene av Mikaelskirken i Tønsberg. Foto: Synne Vik Torsdottir

På søndag ble det på Slottsfjellet i Tønsberg markert at ruinene av en av våre tidligste steinkirker, Mikaelskirken, er ferdig restaurert. Ruinene er rester etter en kirke som ble oppført på 1100-tallet.

Kirken er en del av det middelalderske borganlegget Tunsberghus, og har vært en ruin siden 1500-tallet. Den har nå også gjenoppstått i en bronsemodell som ble avduket under søndagens markering.

Ruinprosjektet

Restaureringen er en del av Riksantikvarens ruinprosjekt som startet i 2016.

Prosjektet har som mål å sette i stand og formidle et utvalg av de 122 middelalderruinene vi har i Norge.

Ruinprosjektet er et av Riksantikvarens ti bevaringsprogrammer der målet er å sette i stand et utvalg kulturminner innen utgangen av 2020.

Bilde av slottsfjelltårnet. Tårnet på Slottsfjellet ble reist i 1888 på privat initiativ i forbindelse med Tønsberg bys tusenårsjubileum. Fotograf Synne Vik Torsdottir, Riksantikvaren
Slottsfjelltårnet Tårnet på Slottsfjellet ble reist i 1888 på privat initiativ i forbindelse med Tønsberg bys tusenårsjubileum.
Foto: Synne Vik Torsdottir, Riksantikvaren
Bilde av Bronsemodellen av Mikaelskirken. Fotograf Synne Vik Torsdottir, Riksantikvaren
Kirkemodell Bronsemodell av Mikaelskirken.
Foto: Synne Vik Torsdottir, Riksantikvaren

For Ruinprosjektet er målet bevaring, tilrettelegging for publikum, skjøtsel og pleie av områdene rundt ruinene samt overvåking og langsiktig vedlikehold. Mikaleskirken har fått ca. 3 millioner kroner i tilskudd til restaureringen gjennom dette bevaringsprogrammet.

Bildet viser ruinene av kirkens murer etter restaureringen. Fotograf Synne Vik Torsdottir, Riksantikvaren
Restaurert Slik ser ruinene av kirkens murer ut etter restaureringen. Foto: Synne Vik Torsdottir, Riksantikvaren

Kirkens historie

Opprinnelig var kirken en romansk korskirke, med sentraltårn og abside med flankerende halvrunde alterstuker.

Ut fra stiltrekk og bergart for kvaderen, samt planløsning er det rimelig å datere steinkirken til rundt midten av 1100-tallet, muligens første halvdel.

Kirken har rektangulært skip med mindre tverrskip mot nord og sør, og en vindeltrapp starter i nordre tverrskips nordvestre hjørne.

Koret har opprinnelig vært lavere og smalere enn skipet. Korets nordside er et tilbygg med inngang kun fra vest. Her er det anvendt tegl, noe som tidsfester disse arbeidene til etter ca. 1250.

St. Mikael

St. Mikael er erkeengelen som åpenbarte seg ved en hule på 500-tallet, og i dag feires han den 29. september med Mikkelsmess. Dagen blir også markert i store deler av verden som høsttakkefest. Kirken er dedikert til denne helgenen.

Nå er kirkeruinen igjen åpen for publikum.

Dato 01.10.2019 13:40 endret 01.10.2019 13:40