Nyheter

Nettverksmøte for verdiskaping – reiseliv og besøksforvaltning

Riksantikvaren og Agder fylkeskommune inviterer til nettverkssamling om verdiskaping på kulturmiljøfeltet onsdag 31. august til fredag 2. september. Samlingen arrangeres som en båtreise og starter i Arendal om ettermiddagen på onsdag og avsluttes i Kristiansand ved lunsjtider på fredag.

 

Publisert: 6. mai 2022 | Endret: 29. januar 2024

Mot Grønningen fyr Foto: Geir Tvedt, Riksantikvaren

Tema for samlingen er kulturmiljø, reiseliv og besøksforvaltning. Vi får god hjelp fra Nordland fylkeskommune, NMBU og UIA til det faglige programmet.

Målgruppe for samlingen er ansatte i kommuner og fylkeskommuner som arbeider med kulturmiljø som ressurs for lokal og regional utvikling, aktører og partnere iverdiskapingsprosjektene, reiselivsnæringen og andre aktører med interesse for temaet.

Se program og les mer om arrangementet her