Fagområder KF2020

Fredet statlig eiendom

I forbindelse med overføringen av oppgaver fra Riksantikvaren til regionalforvaltningen fra 1. januar 2020, får fylkeskommunene/Sametinget forvaltningsansvaret for flere statlige bygninger og anlegg. Veiledningsmateriellet på denne nettsiden er laget for å være til hjelp i saksbehandlingen.

Foto av svømmebassenget innendørs på Norges idrettshøgskole
Norges Idrettshøgskole Svømmebassenget innendørs, som er restaurert. Foto: Aase Hogfeldt-Eskevik, Riksantikvaren

Brevmaler (krever innlogging)

Kontaktperson: Statens fredete eiendommer

Bård Langvandslien
bard.langvandslien@ra.no
Mob: 982 02 785

Publisert: 13. mars 2020 | Endret: 23. mars 2020