Nyheter

Siste nyheter fra KF2020

På denne siden finner man informasjon om oppgaveoverføringen og andre artikler som kan være av interesse for kulturminneforvaltningen.

Vest-Lista i Agder
Nyheter KF2020

Hva skjer høsten 2020?

I korte trekk dreier det seg om overføring av tre tilskuddsposter fra Riksantikvaren til regionalforvaltningen og om opplæring i søknadsportalen Digisak

Publisert: 4. september 2020

Kristi Himmelfart-motiv fra altertavlen i Råde kirke
Nyheter KF2020

Felles team

Ny møteplass i Teams om overføring av oppgaver i kulturminneforvaltningen

Publisert: 30. juni 2020 | Endret: 1. juli 2020

Administrasjonsbygning, tidligere Rikshospitalet i Oslo
Nyheter KF2020

Vedtak i klagesak om vindusutskifting

Riksantikvaren har fått endelig medhold i sin klage på Oslo kommunes dispensasjon til utskifting av vinduer i et bevaringsområde. Saken har pågått i fem år og har også vært rettslig prøvet.

Publisert: 20. mai 2020 | Endret: 1. juli 2020

Tinden handelssted i Vesterålen
Nyheter KF2020

Hva skjer i 2020?

Her er en kort oversikt:

Publisert: 18. desember 2019 | Endret: 15. mars 2020

Illustrasjonsfoto fra Urtehagen på Grønland i Oslo, med snø og fugler på himmelen
Nyheter KF2020

Overgangsordning for åpne saker

Hvem gjør hva, før og etter årsskiftet? Slik er overgangsordningen for åpne saker:

Publisert: 18. desember 2019 | Endret: 3. januar 2020

Gløshaugen på NTNU i Trondheim
Nyheter KF2020

Riksantikvarens liste

Forvaltningsansvaret for flere fredete statlige eiendommer overføres fra Riksantikvaren til fylkeskommunene i 2020. Hvilke eiendommer skal Riksantikvaren forvalte videre?

Publisert: 17. desember 2019 | Endret: 18. desember 2019

Publisert: 18. desember 2019 | Endret: 12. august 2020