Nyheter

Siste nyheter om KF2020

Gløshaugen på NTNU i Trondheim
Nyheter KF2020

Riksantikvarens liste

Forvaltningsansvaret for flere fredete statlige eiendommer overføres fra Riksantikvaren til fylkeskommunene i 2020. Hvilke eiendommer skal Riksantikvaren forvalte videre?

Publisert: 17. desember 2019 | Endret: 18. desember 2019

Illustrasjonsfoto fra Urtehagen på Grønland i Oslo, med snø og fugler på himmelen
Nyheter KF2020

Overgangsordning for åpne saker

Hvem gjør hva, før og etter årsskiftet? Slik er overgangsordningen for åpne saker:

Publisert: 18. desember 2019 | Endret: 3. januar 2020

Tinden handelssted i Vesterålen
Nyheter KF2020

Hva skjer i 2020?

Her er en kort oversikt:

Publisert: 18. desember 2019 | Endret: 15. mars 2020

Publisert: 18. desember 2019 | Endret: 16. mars 2020