Ny stortingsmelding

Forside stortingsmelding
Dei nye nasjonale måla i kulturmiljøpolitikken legg vekt på engasjement, berekraft og mangfald: Alle skal ha moglegheit til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø. Kulturmiljø skal bidra til berekraftig utvikling gjennom heilskapleg samfunnsplanlegging....