Søk fagskolestudiet «Bygningsvern»

Bildet viser høvling av profil på takbord til støpulen ved Lomen stavkirke. Foto: Hans Marumsrud
Stiller krav til kompetanse ved arbeid på fredete bygg Riksantikvaren stiller krav til håndverkere som skal jobbe med fredete bygninger og kirker. Håndverkerne skal ha fagskolepoeng eller studiepoeng innen praktisk bygningsvern eller kunne dokumentere tilsvarende realkompetanse. Generelt skal det stilles...