Nyhetslister fra biblioteket

Nyhetsliste 14. juni – 27. august 2021

Nyhetslisten viser bibliotekets anskaffelser i perioden 14. juni – 27. august 2021.

Publisert: 31. august 2021 | Endret: 29. januar 2024

Bilde av bøkene Vestlandshus og The Renaissance Restored
Nyhetsliste 14. juni-27. august 2021

Bøker

 

Analytical strategies for cultural heritage materials and their degradation, The Royal Society of Chemistry, 2021, ISBN: 9781788015240.

Architecture at Work ; Towns and Landscapes of Industrial Heritage, Forma edizioni, 2020, ISBN: 979-88-55210-25-6

Arne Altern tok affære konsentrert om Blaafarveværket 1776-1894, grundig om redningsaksjonen i 1938 og litt om gjenreisningen etter 1968, Håvard Altern, 2020.

Bronze Age and Early Iron Age house and settlement development at Forsandmoen, south-western Norway, Museum of Archaeology University of Stavanger, 2020, ISBN: 9788277601908.

Bronze behaving badly ; principles of conservation for bronze objects, Lightning Source UK Ltd distributor, 2020, ISBN: 9781916435193.

Bruget : en industrihistorie : Kværner brug : Lodalen 1853-1999, Kværner brugs verkstedklubb, 2000.

Byhistorisk mur, Moss kommune, 1997.

Danmarks kirker : 10 H.23 : Svendborg Amt Bregninge, Valdermars slotskirke, Nationalmuseet, 2020, ISBN: 9788740833171.

Danmarks kirker : 17 H.25 : Velje Amt Lindeballe, Nørup og Randbøl, Nationalmuseet, 2021, ISBN: 9788740831818.

Danmarks kirker : Nedlagte kirker i København, Nationlmuseet, 2021, ISBN: 9788740831825.

Conserving the historic environment, Lund Humphries, 2021, ISBN: 9781848222991.

Conservation and restoration of steel structures, Tokyo National Research Institute for Cultural Properties, 2021.

Et brikkevevd bånd fra Helgaland : et 1500 år gammelt tekstilfunn, Arkeologisk museum Universitetet i Stavanger, 2020, ISBN: 9788277601854.

Forandring Kragerø fotografi: før og nå, Peter Lukas forlag, 2021, ISBN: 9788293514299.

Forandring Sandefjord fotografi: før og nå, Peter Lukas forlag, 2021, ISBN: 9788293514282.

Fra malm til metall fire artikler om bergverkshistorie og metallfremstilling i Norge fra 1500-tallet til 1800-tallet, Norsk bergverksmuseum, 2020, ISBN: 9788291337517.

Grytten kirke 175 år, Grytten menighetsråd, 2004, ISBN: 8279550593.

Historic gardens and society ; culture – nature – responsibility, Schnell & Steiner, 2020, ISBN: 9783795435363.

Koden för en bra stad : Haussmanns Paris,Norra Skåne Offset; Svensk Byggtjänst, 2020, ISBN: 9789179170424.

Microorganisms in the Deterioration and Preservation of Cultural Heritage, Springer, 2021, ISBN: 9783030694135

När andra ser : gravmonument, social praktik och aktörskollektiv under 1100- och 1200-talen i Vänerlandskapet, Institutionen för historiska studier Göteborgs universitet, 2021, ISBN: 9789185245833.

On the ethics of cultural heritage conservation, Archetype, 2020, ISBN: 9781909492707.

Oslo : en kunstguide, Press, 2021, ISBN: 9788232803811.

Perspectives on differences in rock art, Equinox Publishing, 2021, ISBN: 9781781795606.

Plasma technology in the preservation and cleaning of cultural heritage objects, CRC Press Taylor & Francis group, 2021, ISBN: 9780367229153.

The Renaissance restored : paintings conservation and the birth of modern art history in nineteenth-century Europe, Getty Conservation Institute, 2021, ISBN: 9781606066966.

Røyser : å utfordre etablerte kategorier i kulturminnevernet, Arkeologisk museum Universitetet i Stavanger, 2020, ISBN: 9788277601878.

Solkult myter mystikk : bronsealderkvinna si verd, Arkeologisk museum Universitetet i Stavanger, 2020, ISBN: 9788277601861.

Sustaining a city’s culture and character : principles and best practices, Rowman & Littlefield, 2021, ISBN: 9781538133248.

Vestlandshus : våningshus frå Jæren til Sunnmøre, Skald, 2020, ISBN: 9788279593133.

Weapons and tools in rock art : a world perspective, Oxbow Books, 2021, ISBN: 9781789254907.

Utvalgt bok:

 

Vestlandshus

 

Boken Vestlandshus

Forfattere
Eva Røyrane

Utgitt
2020

Utgiver
Skald

 

Omtale fra forlaget

Radarparet Eva Røyane og Oddleiv Apneseth har tidlegare hatt stor suksess med bøkene Noregs låverAv stein og Klyngetunet. No har dei leita frå Jæren til Sunnmøre etter vestlandske våningshus der det framleis bur folk, og somme stader leikar barn på lemen.

Vestlandshus. Våningshus frå Jæren til Sunnmøre fortel dei historia om det avlange, kvitmåla våningshuset som, saman med den vanlegvis raude løa, i løpet av 1800-talet hadde blitt eit landemerke og kjenneteikn på vestlandske gardstun.

Med tida er dei fleste av desse karakteristiske bygningane blitt erstatta av nyare bustadhus som hovudhus på garden. Husa som står att finst i dag i svært ulik framtoning. Nokre har blitt ståande lenge utan vedlikehald og syng på siste verset. Andre har fått nødvendig vedlikehald og er lite endra. Atter andre er ombygde både ut- og innvendig. I boka viser Røyrane og Apneseth også variantar av dei attståande vestlandske våningshusa der gammal byggeskikk møter ny arkitektur, og vi får døme på korleis det tradisjonelle våningshuset kan tilpassast dagens behov og framleis brukast som heilårsbustad.