Om kulturminner

Utvalgte kulturminner

Modell av villa Busk
Utvalgte kulturminner

Sverre Fehn – fredet arkitektur i verdensklasse

Arkitekt Sverre Fehn hadde som utøver en begrenset produksjon, men en rekke av hans arkitektoniske verk er i dag fredet. I denne artikkelen kan du lese om flere av hans fredete byggverk.

Publisert: 1. mars 2016 | Endret: 25. februar 2020

Publisert: 14. desember 2019