Om kulturminner

Utvalgte kulturminner

Utvalgte kulturminner

Pinseunderet i Norderhov middelalderkirke

Kirkerommene er fylt med verdifulle og symbolrike gjenstander og kunst. De fleste gjenkjenner vi formen og plasseringen på, men hva de betyr og hvorfor de står der, vet man kanskje ikke. I denne artikkelen ser vi på pinsen i kirkekunsten.

Publisert: 21. mai 2021

Himmelfarten på altertavlen fra 1725 i Råde middelalderkirke.
Utvalgte kulturminner

Kristus på en sky – Himmelfarten og altertavler

Kirkerommene er fylt med verdifulle og symbolrike gjenstander og kunst. De fleste gjenkjenner vi formen og plasseringen på, men hva de betyr og hvorfor de står der, vet man kanskje ikke. I denne artikkelen ser vi på kunsten rundt kristi himmelfartsdag.

Publisert: 12. mai 2021

Utvalgte kulturminner

Den skogfinske røykstua

Skogfinnene hadde med seg sin egen karakteristiske byggeskikk da de innvandret til Norge på 1600-tallet. Hovedbygningen på en tradisjonell skogfinsk gård var tradisjonelt røykstua. Den kunne likne på bygninger som fantes ellers i landet, men på grunn av den særegne skogfinske røykovnen som ble brukt for oppvarming i stua, så var disse konstruert på en egenartet måte . Nå fredes røykstua på Askosberget Øvre av Riksantikvaren.

Publisert: 29. april 2021 | Endret: 30. april 2021

Utvalgte kulturminner

Da verden kom til Norge

På 1800-tallet var det ingenting som var så flott som å ha en mystisk ruin i hagen, derfor bygde fiffen gjerne sine egne. I tillegg til å være 1800-tallets hagegnomer, så forteller ruinene oss om vår egen historie og om den gangen verden kom til oss. 

Publisert: 16. april 2021 | Endret: 8. juli 2021

Kart og oppmåling: 37 varder og objekter er fredet i Kartverkets landsverneplan.
Utvalgte kulturminner

Veter varsler – varder viser vei

Et flammende bål kunne ses fra store avstander. Veter, et reisverk av tre, på høytliggende steder har vært vanlig over hele Europa, også i Norge. Dette var i hundrevis av år den raskeste måten  å varsle om, og å mobilisere mot fiender.

Varder har blitt brukt til å vise vei både langs kysten og i høyfjellet, som sjømerker og målepunkter. Mange er og i bruk som turmerker langs hele Norge i dag.

Publisert: 26. mars 2021 | Endret: 6. april 2021

Utvalgte kulturminner

Kvinners kulturminner

Gamle industrilokaler, skolebygg og forsamlingslokaler forteller viktige deler av historien om hvordan kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett i 1913. Kvinners deltakelse i arbeidslivet, foreningsarbeid og tilgang til utdannelse var viktige forutsetninger for å nå målet. I anledning kvinnedagen ønsker vi å løfte fram disse arenaenes betydning som kulturminner.

Publisert: 8. mars 2021 | Endret: 2. mars 2021

En uanselig låve med magiske hemmeligheter. Foto: Terje Audun Bredvold
Utvalgte kulturminner

En låve på Finnskogen – full av magiske symboler

Ved første øyekast virker låven i bygda Peistorpet sliten og grå. Ser du nærmere etter, dukker det opp spennende spor etter den skogfinske kulturen.

Publisert: 14. januar 2021 | Endret: 31. mai 2021

Utvalgte kulturminner

Juleevangeliet

Julen er en av de viktigste høytidene i den kristne kirken, og julens fortellinger har vært sentrale billedmotiver i kirkekunsten fra starten av og fram til i dag.

Av: Olaf Steen, Seniorrådgiver hos Riksantikvaren.

Publisert: 15. desember 2020 | Endret: 19. januar 2021

Utvalgte kulturminner

Alterskapet i Ringsaker kirke

Alterskapet i Ringsaker kirke er det best bevarte alterskapet vi har i Norge. Du kan nå oppleve de 127 forgylte helgenfigurene på nært hold, og utforske alterskapet i 3D nederst i artikkelen.

Publisert: 3. desember 2020 | Endret: 4. desember 2020

Publisert: 14. desember 2019 | Endret: 17. desember 2021