Om Riksantikvaren

Ledige stillinger

Er du vår nye seniorrådgiver innen brukeropplevelse?

Riksantikvaren er pådriver for en kulturminneforvaltning som i større grad skal utvikle og ta i bruk gode digitale tjenester i sin forvaltning og formidling av kulturminner. Vil du være med å skape gode og fremtidsrettede digitale tjenester hos oss?

Se hele stillingsannonsen

Søk på stillingen

Vi søker etter tjenesteansvarlig/produkteier

Riksantikvaren er pådriver for en kulturminneforvaltning som i større grad skal utvikle og ta i bruk gode digitale tjenester i sin forvaltning og formidling av kulturminner. Vil du være med å skape gode og fremtidsrettede digitale tjenester hos oss?

Se hele stillingsannonsen

Søk på stillingen

Vi søker etter prosjektleder – klimastrategi

Klimautfordringene vi står overfor vil også få konsekvenser på kulturarvsfeltet. Med et endret klima vil også mange av våre kulturminner være utsatt for skade og ødeleggelse. Vil du lede arbeidet med å utarbeide strategien og implementere denne i direktoratets og den øvrige kulturminneforvaltningens arbeid?

Se hele stillingsannonsen

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

 

Sentralbord: 22 94 04 00.

Åpningstider:
08.00−15.45 (16. september−14. mai)
08.00−15.00 (15. mai−15. september)

Vi kan og kontaktes via Riksantikvarens svartjeneste via understående skjema.

Publisert: 19. desember 2019 | Endret: 20. desember 2019